open admission

Image

भर्ना खुल्यो ! भर्ना खुल्यो !! भर्ना खुल्यो !!!
CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त कैलपाल हस्पिटल एण्ड कलेजमा शैक्षिक सत्र 2080/081 को लागि डिप्लोमा तथा प्री-डिप्लोमा तहमा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराईन्छ
संचालित कार्यक्रम
PCL In General Medicine (H.A.) ३ वर्षे
PCL In Diagnostic Radiography ३ वर्षे
PCL In Medical Lab Technology (CMLT) ३ वर्षे
Pre- Diploma in Computer Engineering १८ महिने
सम्पर्क
कैलपाल हस्पिटल तथा कलेज
नेपालगन्ज-१०, बाँके
फोन : 081-534017/ 536275/ 9858024648
इमेल : kailpal2060@gmail.com
Website : kailpal.edu.np